x

X.

Bolo to už zopár rokov. Cítil som sa ešte mladý a možno aj dostatočne pekný. Bolo to vlastne ešte predtým ako som sa začal živiť predajom a pestovaním trávy. Nežil som ešte v karavane v močiari, a bol som v podstate[…]

u

U.

Necítil som sa zrovna v svojej koži. Film nebol zlý, no trpel mnohými neduhmi rande filmov – svojím spôsobom bol neuveriteľne plytký a idealisticky hlúpučký. Nežné dotyky režisérovho „génia“ boli vo filme badateľné, ale nič neriešiace. Hlavní[…]