Moje obľúbené filmy: Only Lovers Left Alive dir. by Jim Jarmusch [2013]

1

Moja sestra napísala takýto krásny text, s ktorým sa nielenže stotožňujem, ale naviac ma aj mierne obohatil a je pekne napísaný. Keďže ide o jeden z mojich obľúbených filmov posledných rokov, a tento text sa mi skutočne páčil, rozhodol som sa ho bez sestrinho zvolenia zverejniť. Snáď sa na mňa nehnevá.


Jim Jarmusch je predstaviteľom americkej nezávislej kinematografie. Patrí medzi režisérov, ktorý boli a dodnes sú pri svojej tvorbe výrazne ovplyvňovaný širokým spektorom filmárskych škôl a osobností akými boli J.L.Godard, Antonioni, Fellini, Passolini, Bertolucci a iní. Jeho snímka Only Lovers Left Alive je mnohými kritikmi považovaná za Jarmuschov najpoetickejší film[1] a vyskytujú sa aj názory, ktoré ho dokonca stotožňujú s dielom autobiografickým.[2]

Jim Jarmusch a jeho film Only Lovers Left Alive je postmoderným dielom, využívajúcim prvky hororu, ale zároveň narúšajúcim žánrové konvencie. Nemôžme ho teda definovať striktne ako horor, ale volí si z palety prvkov niektoré preň príznačné. Tento film Jarmusch uchopuje veľmi svojsky a pomocou skrytej, ale i zjavnej ironizácie sa tak vymedzuje voči iným filmom, seriálom, či ságam spracúvajúcim tematiku upírov.

1

Režisérov spôsob práce s mizanscénou, kamerou či strihom je veľmi špecifickým prvkom jeho filmov. V prostredí mizanscény je mu vlastné „prinášanie“ opustených zabudnutých priestorov, ktoré sa často krát môžu javiť až akousi naaranžovou opustenosťou. Tieto prvky si môžme všimnúť vo viacerých filmoch napríklad Stranger than Paradise, 1984, Down by Law, 1986 alebo Mystery train, 1989 a koniec koncov i v analyzovanom filme Only Lovers Left Alive, 2013. Potvrdzuje to aj samotný výrok autora:„ Myslím, že prostredia sú rovnako, alebo takmer rovnako dôležité ako postavy vo filme. Preto ich vyberám veľmi starostlivo. Asi preto že som z Akronu, mám akúsi čudnú, alebo perverznú nostalgiu pre postindustriálne miesta zdajú sa mi v niečom krásne[3]. Jarmuschov prístup ku kamere je veľmi minimalistický a vo filmoch nachádzame množstvo dlhých neprerušovaných záberov. Používa zábery z väčšej diaľky a vyhýba sa detailným záberom čím nás núti udržiavať si akýsi odstup od postavy. Pre filmy je charakteristiká aj absencia akéhokoľvek ostrého strihu a zriedkavo sú pritomné aj typické prestrihy záber/protizáber medzi postavami. Všetky prvky v Jarmuschovych filmov sú teda výsledkom veľmi detailnej a premyslenej práce autora, ktorého cieľom však je dať divákovi pocit nedbanlivosti a neštylizovanosti.

Už v úvode filmu nám Jarmusch vďaka záberu nočnej oblohy a jasnej žiaricich hviezd, vesmíru ako takého prezentuje jeden z motívov snímky a to nekonečnosť/večnosť (konkrétne bytia v súvislosti s hlavnou témou filmu upírmi), ktorej symbolom je práve vesmír. Tento uvodný motív a scéna je prezentovaná veľmi statickou kompozíciou prvkov v priestore interiéru, ktorým dynamiku dodáva práve kamera ukazujúca striedavo oboch hlavných hrdinov filmu, ktorá sa postupne približuje a dostáva sa až do polohy, kedy zameriava polodetail postáv. Na týchto záberoch vidíme Adama (Tom Hiddleston) obklopeného vintage hudobnými nástrojmi a technikou ako symbol niečoho, čo je mu najmilšie a Evu (Tilda Swinton) obklopenú množstvom kníh. Tieto zábery sú paralelne poprepájané sekvenciou zachytávajúcou hrajúcu platňu, ktorej expresívna hudba predstavuje soundtrack celého filmu a umocňuje tak náladu jednotlivých častí filmu. Hudba je však dôležitým motívom počas celého filmu aj kvôli tomu, že práve Jarmuschova kapela SQÜRL bola spolutvorcom soundtracku a hudba ako  výrazný prvok je prítomná i v ďalších pasážach snímky. Samotné mená, ktoré režisér zvolil pre hlavných protagonistov filmu nie sú alegóriou na biblický počiatok sveta ako by sa mohlo javiť, vychádzajú z jeho prostého obdivu diela Marka Twaina The Diaries of Adam and Eve.[4]

ll

Príbeh sa odohráva na dvoch rozličných miestach a to v americkom Detroite a marockom meste Tanger, v ktorom žijú dvaja hlavní protagonisti filmu. Detroit je miestom života Adama, hudobníka, ktorého zdá sa jediným zmyslom života sa okrem jeho partnerky stala len hudba a Tanger je lokalitou, kde sa odohráva život Evy, ktorá je Adamovou trojnásobnou manželkou. Spočiatku nám Jarmusch nedovoľuje spoznať výraznejšie rozdiely medzi Adamom a Evou, je zrejmé, že v nekonečnosti ich bytia je puto ich lásky stále rovnako silné (napriek faktu že v úvode filmu vidíme, že žijú oddelene v rozličných krajinách), no počas plynutia filmu sa prejavia isté odlišnosti v charaktere postáv. Tieto predstavujú najmä obrovský záujem, sčítanosť a nadšenie Evy a akúsi uzavretosť voči svetu a získavaniu akýchkoľvek nových poznatkov, rezignáciu na život v podobe života, ktorý žije Adam. Adam je skôr postavou reprezentujúcou samotára, hudobníka s obrovským talentom, ktorého život upadol do akejsi melanchólie a nostalgie a zmyslom jeho života je najmä snaha ostať v anonymite bez snahy akokoľvek prezentovať svoje kvality a získať tak spoločenské uznanie. Je to skôr typ charakteru, ktorý žije vo svojom vnútornom svete poznačnenom minulosťou, či osobnosťami z minulosti, je umelcom, ktorý svoje prežívanie a pohľady na svet vkladá do hudby. Jeho pocit životnej stagnácie, otrávenosť zo života a neschopnosť tešiť sa z čohokoľvek sa koniec koncov prejaví i na plánovanej samovražde, ktorá sa však nakoniec vďaka príchodu Evy neodohrá. To, čo podnieti Evu k návratu do Detroitu, je práve jej zistenie o Adamovom úzkostlivom pocite zo života.

Eva je práve protipólom toho, čo predstavuje Adam, v zmysle jej vnímania jednotlivých prvkov, ktoré jej ponúka život ako niečo obohacujúce a energické. Týmto prostriedkom je najmä umenie vo všetkých jeho podobách. Umenie v jej ponímaní predstavuje život samotný a potreba nechať sa unášať rytmom  s intenzívnosťou Evinho prežívania v kontraste s Adamovou apatiou.

Prostredníctvom rôznych detailov (hudba, predmety obklopujúce postavy, nočné jazdy autom) nám režisér poskytuje plastickejší obraz o postavách a svete v ktorom žijú.

only_lovers_left_alive_hiddleston_swinton_1280

To, že pre Jarmuscha je proces tvorby scenára procesom zhromažďovania rozličných detailov sa prejavuje následne aj v samotných filmoch, pričom aj Only Lovers Left Alive môžme považovať za akúsi galériu prvkov blízku autorovi. Vo filme nás oboznamuje nielen s určitými etapami dejín ľudstva prostredníctvom dialógov, no dôraz je kladený i na diskusie a film je naplnený odkazmi na množstvo súdobých géniov. Kultúrne referencie sú rovnako prítomné v zástupných menách hlavných hrdinov (využívaných pri cestovaní), kde sú použité odkazy na známe literárne postavy: Daisy Buchanan ako ustredný charakter diela F. S. Fitzgeralda Veľký Gatsby a Stephen Dedalus ako predstaviteľ alter ega Jamesa Joycea v jeho titule Portrét mladého umelca. Vyskytujú sa aj ďalšie odkazy na fiktívne postavy, stvorené významnými spisovateľmi či inými režisérmi (Dr. Faust. Dr. Caligary, Dr. Watson a podobne). Najvýraznejšie prítomným a opakovaním motívom je v tomto zmysle osobnosť dramatika Christophera Marlowa, ktorý je v dejinách vnímaný ako Shakespearov predchodca a inšpirátor. Režisér mu v tomto filme dokonca pripisuje autorstvo drámy Hamlet. Aj na tento fakt sa dá nahliadať z rôznych uhlov. Či už ako na nepodložené dohady profanujúce skutočného autora diela, alebo, súdiac z predpokladu, že autor filmu prikladá Marloweovmu dielu významnú hodnotu, ku ktorej zrovnáva aj Shakespearovho Hamleta, je to poklona, ktorú mu touto formou skladá. No môžno len poukazuje na fakt, že obdobnosť zmýšľania a písania týchto dvoch autorov je prinajmenšom epigonická.

Jedným z množstva postmoderných prvkov, tohto filmu môže byť vyrazná prítomnosť minulosti v rámci súčasnosti. Postavenie minulosti je veľmi silné, práve kvôli relatívnosti plynutia času, ktorá sa týka existencie upírov. Minulosť môže byť v istých momentoch považovaná až za fetiš, čo sa prejavuje v prítomnosti veľmi starých hudobných nástrojov, vynilov, retro techniky a pod.

Plynutie filmu zostaveného z pomalých a pomerne meditačných záberov sa zmení príchodom Ave (Mia Wasikowska) Evinej mladšej sestry, ktorá je akoby prostriedkom na pripomenutie, že film je reálne postavený na upírskej tematike. Jej nerozvážne detské správanie tak prinesie dávku rozruchu do inak pomerne kľudného deja.

V tomto filme nie ja žiadostivosť po krvi zobrazená typicky ako neovládateľný záchvat hladu s podnecujúcim impulzom niekde v žalúdku, ale skôr ako niečo, čo je jednoducho nutnou podmienkou prežitia hlavných hrdinov. Je to to určitý druh potreby, ktorá reflektuje na jednej strane agonický pôžitok z ukojenia túžby, ktorý je umocnený blízkosťou a súbežným klesaní  kamery  použitej pri snímaní výrazov tvárii protagonistov a na druhej strane to môžme tento stav stotožniť aj so stavom drogového opojenia.

big_1428107317_image

Only Lovers Left Alive môžeme chápať ako autorovu reflexiu stavu súčasnej spoločnosti, vedúceho možno až kolapsu ku civilizácie. Film je určitou kritikou smerovania ľudstva, toho, ako má súčasný človek všetkého tak priveľa a nič si preto neváži a stráca nielen morálne a etické hodnoty, ale aj akýkoľvek záujem o hocičo. Možno aj preto autor situoval väčšinu filmu práve do Detroitu – „mesto duchov“, z ktorého odišla viac ako polovica obyvateľstva a kde je zlyhávajúca infraštruktúra práve dôsledkom ekonomickej krízy, ktorá bola najcitelnejšia práve v tomto centre vysoko rozvinutého automobilového priemyslu. Takisto môžeme vo filme nájsť environmentálne apely – náznak hroziacej ekologickej krízy objavujúcej sa vo v zmienkach o kontaminacií krvi či nedostatku vody, alebo výskyt určitých druhov húb v istom období, kedy ich prítomnosť nie je bežná.

Adam a Eva predstavujú vo filme kultúrne i morálne založené postavy, ktoré nevychadzajú z klasických klišé upírskych filmov, kde sú upíri predstavovaní ako tí zlí, ktorí zabíjajú ľudí pre ukojenie svojej potreby. Práve naopak, obe z postáv majú morálne hodnoty a živia sa krvou, ktorú si zháňajú či už z nemocnice alebo iným spoločnosť neohrozujúcim spôsobom. Oproti ľudstvu, či zombies, ako sú obyčajní ľudia vo filme nazývaní, ktoré svojím cynizmom, egoizmom a nezáujmom postupne ruinuje tento svet, predstavujú teda práve oni – upíri – nositeľov akýchsi hôdnot, v tomto prípadne minimálne morálnych. No napriek ich snahe potláčať svoj prirodzený pud sú v závere filmu aj Adam s Evou donutení v záujme prežitia metaforicky povedané navrátiť sa ku koreňom a svojej pudovosti a prirodzenosti.

[1] Dostupné online : http://www.screendaily.com/reviews/the-latest/only-lovers-left-alive/5056776.article [cit. 25.01.2016]

[2] Dostupné online : http://www.theguardian.com/film/2014/feb/22/jim-jarmusch-only-lovers-left-alive. [cit. 25.01.2016]

[3] JARMUSCH,J. IN: ROSENBAUM, J.: Regis filmaker’s dialogue: Jim Jarmusch. IN: HERTZBERG, L.: Jim Jarmusch- Interviews. Jackson, University press of Mississipi, 2001, str. 130

[4] Dostupné online : http://www.hollywoodreporter.com/news/q-a-jim-jarmusch-vampires-701996 [cit. 25.01.2016]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *